Cirkulator sa jedinicom za hlađenje

CIRKULATOR SA RASHLADNOM JEDINICOM – INTELIGENTNI NAČIN


Cirkulator sa rashladnom jedinicom

OPIS

U najvećem broju situacija čilerima se rukuje prevelikim protokom sa primarne strane.

To znači da se koristi mnogo energije za cirkulaciju vode, kao i za manji deo sa strane kondenzatora.

Inteligentni princip kontrole Grundfos iSOLUTIONS održava konstantnim oslobađanje toplote sa primarne strane izmenjivača toplote.

Zbog toga se konstantna temperatura čuva sa kondenzujuće strane čilera - stvarajući optimalne radne uslove.

PREDNOSTI

  • Smanjenjem protoka kroz primarnu stranu čilera održava se puna površina čilera, što znači sa je aktivna površina veoma blizu svojih punih dimenzija
  • Potrošnja energije i protoka je značajno smanjena

PROIZVODI

CR, CRE, CUE, DPI, Hydro MPC, NB, NBE, NK, NKE, RPI, TP, TPE, VFI

Srodne teme