Proizvodnja tople vode

RECIRKULACIJA TOPLE VODE – INTELIGENTAN NAČIN


Proizvodnja tople vode

OPIS

Kontrola temperature može se koristiti umesto fiksne brzine pumpe u sistemima za recirkulaciju tople vode u domaćinstvima.

FLOWLIMIT se može podesiti da spreči preveliki protok, čime se smanjuje utrošak i primarne energije i energije potrebne za rad pumpe.

PREDNOSTI

  • Uštede u potrošnji energije za napajanje pumpe i primarnog goriva
  • Umanjuje pritisak na instalacije jer je protok precizno limitiran prema potrebi

PROIZVODI

MAGNA3

Srodne teme