Glavne pumpe

KOMANDE GLAVNE PUMPE – INTELIGENTAN NAČIN


Glavne pumpe

OPIS

Podešavanje glavne pumpe kontroliše se prema podešavanjima u MAGNA3.

Primeri: Proporcionalni pritisak, Konstantan pritisak ili Grundfos AUTOADAPT.

Maksimalan protoka može se podesiti preko funckije FLOWLIMIT.

PREDNOSTI

  • Smanjeni troškovi rada pumpe za pribl. 20-50%
  • Garantovana isporuka diferencijalnih pritisaka u svim uslovima
  • Rešenje u kome je energija za rad pumpe umanjena na minimum uz istovremeno očuvanje i primarne energije i energije pumpe.

PROIZVODI

MAGNA3  

Srodne teme