Integrisani senzori i zaštita motora

INTEGRISANI SENZORI I ZAŠTITA MOTORA – INTELIGENTNI NAČIN


Integrisani senzori i zaštita motora

OPIS

Grundfos AUTOADAPT pumpe imaju integrisani senzor, senzore suvog rada, motor i elektro zaštitu kao i alarmni relej kojim se eliminiše potreba za dodatnim kablovima, indikatorom nivoa sa plovkom i senzorima.

Samo jedan kabl za napajanje.

Grundfos AUTOADAPT pumpe se trenutno adaptiraju prema stanju u pumnoj kući i imaju sposobnost registrovanja drugih pumpi.

U jednoj pumnoj kući mogu se instalirati maksimalno četiri pumpe.

Instalirane pumpe će automatski izvršiti kalibraciju start/stop nivoa i odrediti redosled/režim rada.  

PREDNOSTI

  • Komplesknost sistema je smanjena jer su svi senzori, zaštita motora i elektronika integrisani u jednu pumpu
  • Dodatni seznori nisu potrebno jer su svi analogni transmiteri pritiska i alarmni releji integrisani
  • Eliminisanjem kablova i indikatora nivoa sa plovkom, smanjuje se potreba za servisiranjem i održavanjem
  • Smanjeno je vreme zastoja u slučaju kvara jer se celokupna jedinica menja
  • Lagana instalacija – kablovi i indikatori nivoa nisu potrebni
  • Plug & pump – jednostavno postavite pumpu u kuću i povežite kabl. Grundfos AUTOADAPT  takođe omogućava lako puštanje u rad jer su sva podešavanja već urađena. Pumpne kuće su manje zbog kompaktnosti pumpe i ugradnih elemenata

PROIZVODI

DP, EF, SEG, SL

Srodne teme