Kompletno rešenje

KOMPLETNO REŠENJE – INTELIGENTAN NAČIN


Kompletno rešenje

OPIS

Montažne pumpne stanice su spremne za ugradnju i uključuju sav potreban pribor za optimalnu instalaciju.

Pored same kuće, paket obuhvata i sledeće komponente: cevi, spojnice, ventile, gornji poklopac sa mehanizmom, pozicija uvoda je fleksibilna.

PREDNOSTI

  • Montaža jedinice spremne za ugradnju znatno skraćuje vreme potrebno za instalaciju
  • Isti dobavljač svih komponenti znači i jedan kontakt u slučaju problema
  • Lagano rukovanje jednokomponentnim kućištem
  • Lagana instalacija – fleksibilnost rešenja usled mogućnosti podešavanja uvoda na samoj lokaciji
  • Lagano servisiranje – jednostavan pristup u uklanjanje svih vođica i indikatora nivoa, u pumpnu kuću se ne mora ulaziti

PROIZVODI

PUST pumpne stanice

Srodne teme