Konstantan pritisak

KONSTANTAN PRITISAK – INTELIGENTNI NAČIN


Konstantan pritisak

OPIS

Rad dve pumpe u nižem režimu, u cilju postizanja željenog protoka umesto jedne pumpe koja radi pod maskimalnim opterećenjem, štedi energiju.

U zavisnosti od karakteristike pumpe dolazi do ušteda koje se postižu u radu dve pumpe u cilju pokrivanja zadatog protoka.

Centralna jedinica Control MPC demonstrira sposobnost da razume i procesira ove karakteristike.

Kontrolni MPC zato i omogućava optimalan broj operativnih pumpi u cilju postizanja traženog protoka u sistemu.

PREDNOSTI

  • Preko naprednih kontrola u stanju smo da obezbedimo optmialan broj operativnih pumpi, uz minimalnu potrošnju energije i bez kompromisa nauštrb komfora – t.j. potrošač dobija odličan pritisak na slavini u svakom trenutku.
  • Smanjeno habanje materijala i opterećenje cevi

PROIZVODI

Control MPC
 

Srodne teme