Glavni cirkulacioni pumpni sistem

KOMANDE GLAVNE PUMPE – INTELIGENTNI NAČIN


Komande glavne pumpe

OPIS

Glavna pumpa se podešava na osnovu minimalnog diferencijalnog pritiska koji je neohodan u kritičnoj tački.

Mogućnost podešavanja protoka označava dodatnu uštedu.

PREDNOSTI

  • Smanjeni troškovi rada pumpe za pribl. 20-50%
  • Garantovana isporuka diferencijalnih pritisaka u svim uslovima
  • FLOWLIMIT se stara da projektovani uslovi ne budu prekoračeni

PROIZVODI

CR, CRE, CUE, DPI, Hydro MPC, NB, NBE, NK, NKE, TP, TPE, VFI

Srodne teme