Sistem napajanja

SISTEM NAPAJANJA – INTELIGENTNI NAČIN

 

Sistem napajanja

OPIS

 

Specifično pranje i čišćenje pod visokim pritiskom onemogućava suvi rad i pojavu kavitacije.

Specifični minimalni pritisak sa uvodne strane sprečava pojavu kavitacije.

Pravi pritisak na uvodu do pumpe visokog pritiska može se postići na 3 načina:

 

1. Direktnim napajanjem

2. Prekidnim rezervoarima (na slici)

3. Pumpom za napajanje

 

PREDNOSTI

  • Optimalni uslovi za pumpe visokog pritiska
  • Bez problema sa kavitacijom u pumpama visokog pritiska
  • Olakšano kontrolisanje visokog pritiska pumpe u cilju dobijanja tražene vrednosti
  • Sprečena mogućnost rada na suvo

 

PROIZVODI

CM, CME, CR, CRE, CUE, NB, NBE, NK, NKE

Srodne teme