Ispiranje

ISPIRANJE – INTELIGENTNI NAČIN

 

Anti-blokiranje

OPIS

Ispiranje se koristi pri zagušivanju filtera.

To znači da proizvodnja čiste vode opada a da se utrošak energije po m3 čiste vode uvećava.

Kako bi se to sprečilo, sistem za ispiranje se aktivira i vraća filtere u originalno stanje.

PREDNOSTI

  • Pogoni varijabilne frekvencije omogućavaju pametno korišćenje pumpe
  • Sve pumpe i senzori besprekorno komuniciraju
  • Troškovi softvera su smanjeni
  • Uštede u vodi
  • Energetska efikasnost

PORIZVODI

BM, BME, CR, CRE, CUE, SMART Digital DDA

Srodne teme