Napajanje pumpe

NAPAJANJE PUMPI – INTELIGENTNI NAČIN


Napajanje pumpi

OPIS

Glavna svrha sistema za napajanje pumpi je održavanje tačnog pritiska na filteru.

Ovim se postiže maksimalna izlazna snaga.

Dodatno, pumpe se prilagođavaju automatski izmeni frekventnog pritiska na filter kada se blokiraju.

 

PREDNOSTI

  • Sve pumpe i senzori besprekorno komuniciraju
  • Kontrola pojačavanja za dozirajuću opremu
  • Sniženi softverski troškovi
  • Pametni motorni pogoni održavaju brzinu struje stabilnom
  • Stabilna brzina struje rezultuje uštedama u energiji
  • Uštede na hemikalijama

PROIZVODI

CR, CRE, CUE, SMART Digital DDA
 

Srodne teme