Optimizacija energije

Energy optimisation
Optimizacija energije

ZAŠTO OPTIMIZACIJA ENERGIJE?

Optimizacijom utroška energije vašeg Sistema pumpi smanjuje se potrošnja i štedi novac.

 

Kada se u obzir uzme trošak tokom upotrebnog veka pumpe, nabavna cena predstavlja trošak od samo 5%, servisiranje i održavanje samo 10% a ogroman deo od 85% predstavljaju troškovi utroška energije koji odu na rad pumpe. Za Grundfos, optimizacija energije kroz inteligentni system predstavlja korak unapred u cilju stvaranja još veće energetske efikasnosti.

 

Iskustvo nam govori da su dve trećine trenutno instaliranih pumpi neefikasne i da im je utrošak energije veći za čitavih 60%. Zamenom konvencionalnih pumpi sistemom Grundfos iSOLUTIONS dolazi se do značajnih ušteda na vašem postrojenju. Zamenom neefikasnih pumpi na globalnom nivou, mogli bismo, na istom nivou, da smanjimo potrošnju energije za 4% – ekvivalent godišnje potrošnje 1 milijarde potrošača.

 

Energy optimisation

NE PRIHVATAJTE NEEFIKASNOST SISTEMA, ZAHTEVAJTE GRUNDFOS ENERGY CHECK

Grundfos Energy Check je najbolji i nejekonomičniji način da utvrdite koliko novca možete uštedeti samo na operativnim troškovima. To je analiza koju sprovode veoma iskusni i obučeni Grundfosovi operateri koji obarčunavaju utrošak energije i emisiju CO2 vašeg postojećeg sistema pumpi. Analiza će pokazati da li ima mesta za uštede prelaskom na energetski efikasniji Grundfos iSOLUTIONS. Detaljan “Energy Check” izveštaj obuhvata analizu troškova rada tokom upotrebnog veka kao i preporuke za optimizaciju vašeg sistema pumpi.

 

 

Saznajte više o Grundfos Energy Check

Srodne teme