Energy check

Energy check

ŠTA JE “ENERGY CHECK” (ENERGETSKA PROVERA)?

Grundfos Energy Check proverava potrošnju energije vašeg sistema pumpi i obezbeđuje pregled svih troškova tokom upotrebnog veka sa predlogom koje od pumpi bi trebalo zameniti.

PREDNOSTI

  • Precizna evaluacija troškova tokom upotrebnog veka
  • Informacije o potencjalnim uštedama energije
  • Unapređenje ekološkog profila vašeg postrojenja
  • Instalaciona lista prioriteta, detalji o pumpama/sistemima koje Energy Check unapređuje

        Srodne teme