Napajanje kotlova

Pregled

Pregled

Kotao

Proizvodna linija jako zavisi od efikasnosti i pouzdanosti rada kotla. Ovo je razlog zašto su Grundfos robusne pumpe za napajanje kotlova na paru, toplu vodu i termalne uljne bojlere posebno dizajnirane da ponude optimalne performanse čak i u najekstremnijim uslovima.

Sve Grundfos pumpe za napajanje mogu da se napajaju preko integrisanog frekventnog regulatora kako bi se optimizovali procesi uslova temperature, nivo pritiska i količina pare. Ako je proizvodnja vode deo procesa, dozirne pumpe će omogućiti vrlo precizno doziranje bilo kojeg aditiva.

Para: Kada su u pitanju napojne pumpe, parni kotlovi su među najtežim i najzahtevnijim primenama. Proces podrazumeva visok pritisak, visoku temperaturu okoline i veliki broj uključivanja i isključivanja koji su naporni za pumpu. Da bi podneli ekstremne uslove, Grundfos višestepene pumpe za napajanje su optimizovane u svakom aspektu pa mogu čak da uspešno rade na lošim ulaznim uslovima. Pumpe se dalje mogu isporučiti sa vazdušno hlađenim vrhom koji štiti vratilo od oštećenja uzrokovanog visokim temperaturama - i sa monitorom koji će nadgledati proces i upozoriti vas o odstupanjima.

Topla voda: Grundfos jednostepene šant pumpe za toplu vodu u kotlovima rade na temperaturama do 110°C, omogućavaju da svaki proces koji zahteva toplu vodu bude dovoljno snadbeven - i da temperatura u kotlu bude konstantna.

Termalno ulje: Termalno ulje je veoma podesna alternativa pari u mnogim procesima, posebno gde je potreban visok pritisak. Grundfos program pumpi za napajanje radi sa temperaturama i do 240°C i obuhvata jednostepene i višestpene modele.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs