Povišenje pritiska

Pregled

Pregled

Zahtevi za povišenje pritiska mogu varirati; od malih sistema za daleka sela do zasebih urbanih zona pod pritskom koje garantuju brzu reakciju na kontaminaciju. Precizno upravljanje zonama pod pritiskom koje nudi Grundfos Hydro MPC asortiman višestepenih sistema za povišenje pritiska koji koristi vertikalne višestepene centrifugalne pumpe (CR) obezbeđuje pouzdanost sistema i minimizuje njegovo naprezanje.

Grundfos asortiman elektonske i elektrotehničke dodatne opreme nude potpunu kontrolu Vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može da se ugradi u vaš sistem bez tragova. Grundfos HydroProtect je kompaktni ClO2 dezinfekcioni sistem sa ugrađenom stanicom za povišenje pritiska koja može tačno da se prilagodi vašim potrebama. HydroProtect je naše rešenje za sprečavanje razvoja detektovanih organskih hlornih jedinjenja i koriste se samo za preradu vode u industriji hrane i pića.

Grundfos serije regulatora nivoa nude veoma pouzdano praćenje i kontrolu do šest pumpi, i mogu da rade zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorima. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Razmatrana aplikacija tehnologije osigurava najbolje moguće podešavanje prema vašim zahtevima pumpanja. Grundfos potpoljene višestepene pumpe sadrže regulatore pumpi (Control MPC), spoljne frekventne regulatore (CUE) za pogone promenljive brzine, zaštitu motora (MP204) koja prati uslove motora i podešava se promenljivim uslovima i fleksibilno uspravno crevo koje frikciju sistema svodi na minimum.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos ugovori o puštanju u rad obezbeđuju ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pouzdana i ekonomična distribucija vode.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs