Puter

Pregled

Pregled

Puter

Pažljivo rukovanje je posebno važno u proizvodnji putera, što čini Grundfos asortiman sanitarnih pumpi veoma pogodnim za ovu primenu. Ne verujemo u kompromis kada je u pitanju kvalitet pa su tako pouzdanost i optimalne performanse prisutne tokom celog procesa.

Prijem mleka: U većini mlekara mleko se transportuje od rezervoara mleka do rezervoara koji koriste jednostepene centrifugalne pumpe. Ukoliko je potreban viši pritisak, za to je dostupna višestepena pumpa. Kako bi se u potpunosti ispraznio rezervoar za mleko, jednostepena samousisna pumpa koja sama stvara vakum, može biti isporučena.

Prerada mleka: Tokom procesa prerade jednostepene centrifugalne pumpe prenose mleko od jednog rezervoara do sledećeg, dok end-suction pumpa omogućava brzo zagrevanje mleka kako bi se uništile sve bakterije - a ima podjednako brz i sistem za hlađenje. Brza pasterizacija je presudna za očuvanje ukusa mleka.

Proces: U nastavku prerade mleka, izdvojeni krem se prenosi do proizvodnog rezervoara uz pomoć jednostepenih centrifugalnih pumpi. Pre pasterizacije i kasnijeg hlađenja, lobe pumpe precizno doziraju aditive koji dovode do sazrevanja krema. Kada je krem spreman za dalju preradu, jednostepene centrifugalne pumpe ili pumpe sa režnjevima nastavljaju proces lupanja putera. Tražena pumpa zavisi od gustine tečnosti. Ako se koristi rezervoar, lobwe pumpe su idealne za transport putera odatle, do mesta gde se pakuje. Vrlo pažljivo i precizno.


Važna napomena

  • Sve Grundfos sanitarne pumpe imaju EHEDG sertifikat. Neki modeli imaju 3A sertifikat.
  • Izaberite SiC/SiC mechaničku zaptivku vratila ako oksidirani dezinfekcioni agensi mogu da izazovu koroziju.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs