Hemijska obrada - vodosnabdevanje

Pregled

Pregled

Hemijska dezinfekcija se korisiti u preradi vode da bi se značajno smanjio broj mikroorganizama i na taj način poboljšao kvalitet vode.

Grundfos može da isporuči kompletan sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok raspon električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Prenošenje vode zbog prerade u mnogome zavisi od mogućnosti pumpanja, a raspon Grundfos sistema pumpi ide od velikih potopljenih, gde je fokus na prenosu vode više nego na dodatnom pritisku, do naših jako uspešnih vertikalnih višestepenih centrifugalnih pumpi (CR) - i pokriva sve zahteve performansi koji su između.

Zbog korozivne prirode mnogih hemikalija koje se koriste, dozirna stanica mora da bude dizajnirana u skladu sa specifičnim hemikalijama. Grundfos ima specijalno znanje da to uradi i može da prilagodi dozirnu stanicu hemikalijama koje se koriste bilo koncentratima, rastvorima spremnim za korišćenje ili suvim hemikalijama, koje su izgrađene u skladu sa vašim zahtevima, relevantnim sigurnosnim procedurama, skladištenju hemikalija, i zahtevima vašeg postojećeg sistema.

Jedinjenja hlora su tradicionalno najčešće korišćena metoda za hemijsku dezinfekciju. Grundfos može da preporuči i isporuči mogućnosti dezinfekcije koristeći komponente hlora kao što je gasoviti hlor (Cl2), sodijum hipohlorid (NaOCl) i hlor dioksid (ClO2).

Poboljšanje kvaliteta vode uz pomoć efikasnog, ekonomičnog sistema za pripremu suvog materijala se sve više koristi za preradu vode. Grundfos može da obezbedi PLC-regulisane, potpuno automatizovane sisteme koji omogućavaju pripremu i pravilno doziranje organskih koagulanata ili poli-elektrolita.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja mogućnosti pumpe. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil brošura

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs