Prehranjivanje i đubrenje

Pregled

Pregled

Sistemi za prehranjivanje i đubrenje mogu da budu zasebni ali mi smatramo da su principi identični svaki put: Sigurno, precizno doziranje i ujednačen miks u vodovodu može da se oseti i u donjem vodu. Sa Grundfos dozirnom i mernom opremom, delotvorna i efikasna upotreba hemikalija postala je jednostavna.

Za rad sa bilo kojom hemikalijom, Grundfos ima tehnologiju pumpe koju je lako podesiti i održavati. Naše dozirne pumpe otporne na koroziju idealne su za unošenje nutritenata i pesticida kao i kiselina za uklanjanje organskog materijala. One doziraju koncentrovane i hemikalije spremne za upotrebu ravnomerno i precizno u vod, i automatski će podesiti doziranje kao odgovor na promenu protoka.

Napolju će letina dobiti željenu i ujednačenu koncentraciju nutritenata i hemijsku kontrolu štetočina. Prava količina na pravom mestu u pravo vreme. Mi preporučujemo i relevantne sigurnosne procedure, zaštitu od povratnog protoka itd. u skladu sa lokalnim nadzornim regulativama.

Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs