CIP

Pregled

Pregled

CIP/SIP

CIP (Čišćenje na licu mesta) i SIP (Sterilizacija na licu mesta) sistemi idealni su za industrije gde je higijena od najvećeg značaja i zagađenje mora da se izbegne po svaku cenu. Bilo koja oprema, rezervoari, cevi i svi vodovi u procesu mogu uspešno da se operu bez rasklapanja, štedeći pri tom vreme i novac.

Grundfos CIP pumpe sve vreme rade na temepraturama do 180 °C i napravljene su od nerđajućeg čelika da bi mogle da podnesu agresivne deterdžente koji se koriste u procesu čišćenja. Kako CIP sistem nikada nije u kontaktu sa stvarnim procesom - bilo da je hrana ili lekovi - sanitarne pumpe nisu potrebne. CIP pumpe su međutim obično elektro-ispolirane da bi se omogućilo da unutra ne dođe do pravljenja taloga. Precizne dozirne pumpe mogu čak da ubrzaju CIP proces dodavanjem samo potrebnog deterdženta, što dovodi do skraćenja ispiranja sistema.

U nešto zahtevnijem SIP procesu, Grundfos višestepene pumpe se koriste za napajanje kotlova koji proizvode paru koja uspešno čisti npr. flaše na veoma visokim temperaturama.Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs