Hlađenje i Zamrzavanje

Pregled

Pregled

Hlađenje i zamrzavanje

Hlađenje je od vitalnog značaja u mnogim industrijskim aplikacijama - od sanitarnih procesnih linija do rashladnih tornjeva u mašinskim procesima. To zahteva vrlo pouzdana rešenja i sa Grundfosom pored vas imate garantovane optimalne performanse i primarnih i sekundarnih rashladnih medijuma.

Grundfos rashladne pumpe stručno rade sa slanom vodom, glikolom i amonijakom kao i sa mnogo zahtevnijim rashladnim sredstviam ako što su ugljen dioksid i CFC. Ova svestranost zajedno sa jakim fokusom na vrstu zaptivke vratila kojom se omogućava optimalna sigurnost, trajnost i pouzdanost u specifičnim aplikacijama je ono što nas odvaja od konkurencije. Naravno, svaka rešenje za hlađenje i zamrzavanje može da sa isporuči sa dozirnim pumpama koje osiguravaju veoma precizno doziranje hemijskih aditiva.

Kao snabdevač koji nudi čitavu liniju proizvoda, Grundfos može da obezbedi i adaptirana rešenja klimatizacije kao i vrlo kompaktne pumpe za čilere u mašinskoj industriji.

Važne napomene

Grundfos nudi ATEX-odobrene motore i pumpe za eksplozivne sredine.

Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs