Proizvodi sa mikroorganizmima

Pregled

Pregled

Proizvodi sa mikroorganizmima

Sa proizvodima sa mikrorganizmima, kao što je jogurt ili pavlaka mora da se radi veoma pažljivo, kako bi se sačuvala individualna kultura i zaštitilo voće i bobice. Ovo čini Grundfos program sanitarnih pumpi veoma pogodnim za ovu specifičnu primenu. Tokom celog procesa - od prijema mleka do pakovanja - doziranje kao i rukovanje mora da se radi sa velikom pažnjom i preciznošću, omogućavajući na taj način da Vaš finalni prozvod bude visoko kvalitetan.

Prijem mleka: U većini mlekara mleko se transportuje od rezervoara mleka do rezervoara koji koriste jednostepene centrifugalne pumpe. Ukoliko je potreban viši pritisak, za to je dostupna višestepena pumpa. Kako bi se potpuno ispraznio rezervoar za mleko može da se nabavi jednostepena samousisna pumpa, koja sama stvara vakum.

Prerada mleka: Tokom procesa prerade jednostepene centrifugalne pumpe prenose mleko od jednog rezervoara do sledećeg, dok end-suction pumpa omogućava brzo zagrevanje mleka kako bi se uništile sve bakterije - a ima podjednako brz i sistem za hlađenje. Brza pasterizacija je presudna kako bi se očuvao ukus mleka.

Proces: Pažljivo rukovanje je ključno u proizvodnji proizvoda sa mikroorganizmima. Prvenstveno sve pumpe moraju osigurati da sve viskoznija tečnost nije izložena potrsima koji bi mogli uništiti karakterističnu teksturu. Nadalje, veoma je važno da cele bobice budu sačuvane. Grundfos lobe pumpe su razvijene za obe funkcije - i izvode ih sa velikom pažnjom. Osim toga, visoko kvalitetne pumpe mogu veoma precizno da doziraju mikroorganizme i bilo koju boju, voće i bobice.

Važne napomene

  • Sve Grundfos sanitarne pumpe imaju EHEDG sertifikat. Neki modeli imaju 3A sertifikat.
  • "By-wing lobes" su posebno izrađene za očuvanje čitavih bobica u proizvodnji proizvoda sa mikroorganizmima.
  • Izaberite SiC/SiC mechaničku zaptivku vratila ako oksidirani dezinfekcioni agensi mogu da izazovu koroziju.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs