Dezinfekcija

Pregled

Pregled

Dezinfekcija se postiže i filtrairanjem štetnih mikroba dodavanjem dezinfekcionih hemikalija u poslednjem koraku prečišćivanja vode za piće. Voda se dezinfikuje kako bi se uništili svi patogeni koji prolaze kroz filtere. U mnogim zemljama javno snabdevanje vodom podrazumeva da dezinfekciono sredstvo ostane u celom sistemu distribucije, u kojem voda može da ostane danima pre nego što stigne do potrošača.

Grundfos može da obezbedi ceo sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok asortiman električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Jedinjenja hlora su tradicionalno najčešće korišćena metoda za hemijsku dezinfekciju. Grundfos može da preporuči i isporuči mogućnosti dezinfekcije koristeći komponente hlora kao što je gasoviti hlor (Cl2), sodijum hipohlorid (NaOCl) i hlor dioksid (ClO2).

Grundfos može da obezbedi rešenja za pumpe kojima se izlazi na kraj sa veoma promenljivim protocima vode koja se prerađuje, a asortiman ide od velikih sa podeljenim kućištem do pumpi mešovitog protoka, gde je fokus više na prenosu vode nego na dodatom pritisku, do visoko efikasnih višestepenih centrifugalnih pumpi (CR) – čime se pokrivaju i svi zahtevi performansi između.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalne servisne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs