Distribucija

Pregled

Pregled

U sistemu distribucije vode veoma je važno omogućiti pravu ravnotežu između samostalnih sistema i zona pod pritiskom. Grundfos pumpe su specijalno dizajnirane za dugotrajnu upotrebu i promenljive protoke i mogu da se instaliraju suvo ili potopljeno. Precizno upravljanje zonama pod pritiskom koje nudi Grundfos Hydro MPC asortiman višestepenih sistema za povišenje pritiska koji koristi vertikalne višestepene centrifugalne pumpe (CR) koje obezbeđuju pouzdanost sistema i minimizuju njegovo naprezanje.

Grundfos serije regulatora nivoa nudi veoma pouzdano praćenje i kontrolu do šest pumpi, i mogu da raditi zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorima. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Jedinjenja hlora su tradicionalno najčešće korišćena metoda za hemijsku dezinfekciju. Grundfos može da preporuči i snabde vas dezinfekcionim rešenjima zasnovanim na jedinjenima hlora, a možemo da vam pomognemo i sa dezinfekcijom uz pomoć ozona. UV zračenje se u pravim dozama dokazalo i kao efektivan način eliminisanja bakterija i virusa bez stvaranja otrovnog nus-proizvoda.

Grundfos može da isporuči kompletan sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok asortiman električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Razmatrana aplikacija tehnologije osigurava najbolje moguće podešavanje prema vašim zahtevima pumpanja. Grundfos potpoljene višestepene pumpe sadrže regulatore pumpi (Control MPC), spoljne frekventne regulatore (CUE) za pogone promenljive brzine, zaštitu motora (MP204) koja prati uslove motora i podešava se promenljivim uslovima i fleksibilno uspravno crevo koje frikciju sistema svodi na minimum.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje
Preuzimanje

Preuzimanje


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pouzdana i isplatljiva distribucija vode.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Reference
Novosti
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs