Kapanje/Mikro sprej

Pregled

Pregled

Navodnjavanje kapanje i irigacija preko mikro sprejeva su za aplikacije sa niskim pritiskom, gde postoji potreba za smanjenjem potencijalnog isparavanja i gubitaka koliko god je moguće. Održavanje stalnog pritiska je od vitalnog značaja za održavanje jednobraznosti aplikacije u svakoj zoni sistema i to može da bude i najispatljiviji metod irigacije, ako se njim pravilno upravlja. Da bi se to postiglo potrebno je da sistem može da kompenzuje varijacije protoka kako bi se osigurao stalni pritisak, kako se zone uključuju i isključuju.

Pumpe promenjive brzine omogućavaju stalni pritisak u zonama, dok se u isto vreme troškovi rada smanjuju. Regualtor pumpe koji se poveže na Grundfos pumpe može i da prati podatke pumpe i to može da se korisiti za detektovanje peska u filterima kada ga treba očistiti. U preciznim irigacionim sistemima, Grundfos ima i opremu za ubrizgavanje hemikalija koje osiguravaju ujednačen miks u celom vodu.

Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs