Suzbijanje prašine

Pregled

Pregled

Suzbijanje prašine je važan deo rudarstva i da bi se smanjila količina potrebne sirove vode, kao i proces reciklaže vode u rezervoarima za taloženje koji se obično koriste za ovo. Stvaranje prašine je neizostavan rezultat rudarstva i može da zaglavi cevi i mehaničke delove, i tako stvori dodatno održavanje i popravke.

Sistemi za raspršivanje vode ostaju najefiaksniji i najisplativiji način kontrole oba procesa i izbegavanja emisije prašine. Grundfos pumpna rešenja mogu da pomeraju velike količine vode za kratko vreme, omogućavajući upotrebu velikih konfiguracijskih raspršivača i minimizujući potrebu za filtracijom.

Jame za taloženje su isplativ način smanjivanja obima i troškova kasnije prerade vode, pošto dolazi do smanjivanja organskog taloga u otpadnoj vodi uz pomoć gravitacije koja uklanja nečistoće. Dobijena voda može da se filtrira i prerađuje za ponovnu upotrebu u obradi minerala ili za suzbijanje prašine.

Grundfos Hydro MPC asortiman višestepenih sistema za povišenje pritiska omogućava da možete lako da upravljate zonama pod pritiskom radi optimalnog prenosa vode od rezervoara za taloženje radi punjenja rezervoara i radi isporuke vode sistemima raspršivanja vode.

Postojana konstrukcija od visoko kvalitetnog materijala kao što je hromiran čelik i silicijum karbid znači da je asortiman Grundfos AP pumpi za odvodnjavanje idealan za okna, za privremenu i stalnu instalaciju i nudi performanse pumpe pod velikim pritiskom na koju ne utiče pesak, malo kamenje i drugi abrazivi. Postojana konstrukcija od livenog gvožđa i uzak dizajn karakterišu Grundfos DWK asortiman pumpi za odvodnjavanje i one mogu da pumpaju sitno kamenje na velikim protocima za razliku od Grundfos AP asortimana.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs