Filtracija

Pregled

Pregled

Završnom filtriranju vode za distribuciju efikasno pomaže asortiman Grundfos pumpi visokog kapaciteta nudeći bilo koji pritisak za bilo koji protok. Raspon procesa filtracije ide od jednostavne fiziče prepreke do hemijskih i biloških procesa.

Grundfos može da obezbedi pumpna rešenja koja mogu da odole veoma promenljivim protocima vode koja se filtrira, a raspon od ogromnih split-case pumpi do pumpi sa mešovitim protokom, gde je fokus na prebacivanju vode pre nego na dodatom pritisku, do naših veoma efikasnih vertikalnih višestepenih pumpi (CR) - i tako pokrivaju i sve zahteve koji su između.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs