Filtracija

Pregled

Pregled

Filtracija

Pozdano filtriranje je ključno za kvalitet izrade mašinskih alatki, kao i produžavanje života alatki, sredstvo za rashlađivanje i sprečavanje otpadaka da oštete površine ili odstupanja. Sa Grundfos pumpama kao delom vašeg rešanja za filtriranje, nalazite se u sigurnim rukama.

Naš program uključuje jednostepene i višestepene pumpe kao i end-suction pumpe, nudeći veoma visok protok koji je ključan za neke procese filtriranja. Posebno zbog prenosa otpadaka u sistem filtriranja, dostupne su pumpe sa otvorenim radnim kolima - koje su uz to vrlo efikasne.

Pumpe su idealne i za pojedinačne sisteme filtriranja i za sisteme centralnog filtriranja i mogu po potrebi da imaju E-rešenja da bi se procesi optimizovali i povećala pouzdanost. Pojedinačni sistemi filtracije sadrže:

  • Papirna filter traka
  • Ivični filter
  • Filter vakuma
  • Hidrostatički filter
  • Bubanj filter
  • Centrifugalni filter
  • Prenosnici

Važne napomene

  • Sve pumpe za industriju mašinskih altki imaju visoko efikasne EFF1 motore.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs