Zaštita od požara u industrijskim primenama

Pregled

Pregled

Protivpožarna zaštita

Srećom, protivpožarna oprema je retko u upotrebi, ali u slučaju nužde želite biti u mogućnosti u potpunosti se osloniti na njenu efikasnost. A pouzdanost je upravo ono što nude Grundfos postojane protivpožarne pumpe - na kopnu i na moru.

Protivpožarna rešenja za primenu na moru uključuju i cele pumpne sisteme, zajedno sa membranskim pumpama i glavnom pumpom koje imaju ili dizel ili elektronski pogon, dok asortiman Grundfos pumpi za kopno može da bude sa brodskom ili naftnom opremom. Pumpe usperšno rade sa svim ugašenim supstancama - od vode do pene - i mogu da se podese da savršeno odgovaraju specifičnim zahtevima bilo koje aplikacije.

Naravno da su sve Grundfos protivpožarne pumpe i pumpni sistemi u skladu sa postojećim regulativama i sertifikatima. Zato što pre svega želimo da vam obezbedimo mir . ;

Važne napomene

  • Sertifikati za kopno su VDS i NFPA 20
  • Priobalni sertifikati uključuji i nadzorni sertifikat3.1 od LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS i NKK.


Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs