Flokulacija

Pregled

Pregled

Flokulacija i sedimentacija su široko zastupljene u prečišćavanju vode za piće. Flokulanti se koriste u procesu prerade vode da bi se poboljšala sedimentacija ili filtriranje malih čestica, npr. da bi se obezbedilo dodatno uklanjanje mikroskopskih čestica koje bi mogle da uzrokuju zamućenje vode (mutnost) i koje bi bilo teško ili nemoguće ukloniti samo filtriranjem.

Pravilna flokulacija zahteva pouzdano upravljanje protokom sa sistema pumpi i miksera i sistema dozirnih pumpi – i Grundfos može da obezbedi sve delove. Grundfos asortiman SE pumpi je specijalno dizajniran za pouzdanu upotrebu i upravljanje protokom, i može da bude instaliran suvo ili potopljeno. One nude pouzdanost koja Vam je potrebna da biste obezbedili pravilnu sedimentaciju.

Grundfos može da obezbedi ceo sistem dozirnih pumpi za velike ili male zapremine, zasnovane na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok raspon električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Poboljšanje kvaliteta vode uz pomoć efikasnog, ekonomičnog sistema za pripremu suvog materijala se sve više koristi za preradu vode. Grundfos može da obezbedi PLC-regulisane, potpuno automatizovane sisteme koji omogućavaju pripremu i pravilno doziranje organskih koagulanata ili poli-elektrolita.

Promena uslova opterećenja zahteva sistem pumpi koji može da radi sa velikim protocima na malom naporu. Grundfos AFG podstrekači protoka nude optimalno, ekonomično rešenje za mešanje u velikim rezervoarima, stvarajući ogroman protok sa gotovo istom brzinom protoka i ograničenim rizikom od neupotrebivih zona. Gde dizajn rezervoara ne dozvoljava upotrebu podstrekača protoka, Grundfos AMD i AMG mikseri nude robusni dizajn od materijala koji su otporni na koroziju, lako se servisiraju i održavaju i rade bez problema u zahtevnim sredinama.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


Pumpe u Tretmanu Voda

Pumpe u Tretmanu Voda

Prerada vode sa pumpom kao centralnim elementom.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs