Regulacija poplave

Pregled

Pregled

Ograničavanje potencijalnih oštećenja od obalskih i kopnenih protoka zahteva pouzdano pumpno rešenje. U smislu pouzdane regulacije poplava, mnogo toga je u pitanju - kao prvo, zaštita ljudi, njihovih kuća, objekata za proizvodnju, useva i stoke. Na duže staze, pravilna regulacija poplava može da spreči zagađivanje sistema za snabdevanje vodom za piće, uništavanje infrastrukture i potencijalnog rizika od oskudice.

Rešenja na koja možete računati
Kombinacijom tehničkog znanja, vođstva u industriji i razvoju orijentisanom na rešenja Grundfos ima pumpe i rešenja regulacije koja mogu da se nose sa tim teškim zahtevima.

Naša je stručnost izgrađena, kroz politiku rada sa lokalnim savetodavnim/dizajnerskim inženjerima koji poseduju znanje, imaju istoriju i znaju pravila igre na svojim tržištima. I tokom godina su naši eksperti dizajnirali pouzdana rešenja regulacije protoka u svakom individualnom slučaju za dobrobit društava širom sveta.

Pumpe koje odrađuju posao
Regulacija poplava određena je zahtevima pumpnih rešenja sa velikim protokom i malim naporom. Veliki Grundfos asortiman aksijalnih i pumpi sa mešovitim protokom za regulaciju poplava specijalno su dizajnirane za dugotrajnu upotrebu u pumpnim stanicama, upravljanju lukom i rešenjima za rezervoare za vodu od oluje.

Rezervoari vode od oluje
Rezervoari za vodu od oluje su delotvoran način za redukciju maksimalnog protoka i ujednačavanje protoka vode od oluje koja se izliva u kanalizacioni sistem. Naše pumpe i regulaciona rešenja omogućavaju pouzdan i automatski rad rezervoara vode od oluje, bez obzira na veličinu. I kada je jednom hidraulično opterećenje smanjeno i kada je kapacitet dostupan, ponovo imate pokretanje vode sa perfektnim učinkom.

Unapređena simulacija
Kako bi se omogućila regulacija poplava često je potrebno pažljivo planiraje. Koristeći unapređanu simulaciju Computational Fluid Dynamics (CFD) u fazi dizajniranja, možemo da prilagođavamo rešenja za pumpu koja mogu da podnesu teške zahteve pokretanja ogromnih protoka površinske ili vode od oluje - i garantovati da to deluje.

Globalno iskustvo
Sa uspešnim projektima regulacije poplave u nekim od najizloženijih gradova na svetu u Koreji, Dubaiju, Indoneziji, Meleziji, Kini, indiji, Belgiji, Danskoj, Americi i mnogim drugim, mi znamo šta predstavlja problem i znamo kako može da se reši - i podjednako smo kompetentni u usluživanju kupaca i na tržištima od 50 Hz i od 60 Hz.

Stručnost u svakoj fazi
Grundfos može da obezbedi specijalističku ekspertizu kako bi se izašlo u susret vašim zahtevima za performansama, od inicijalne identifikacije potreba, dizajna, preporučenih radnih tačaka i strategije, instalacije, rada i održavanja pumpne stanice. I Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova, za optimalni rad.

Dokumentacija

Preuzimanje


rezervoari za vodu od oluje

Dizajn rezervoara za vodu od oluje

Grundfos priručnik "Dizajn rezervoara za vodu od oluje – Preporuke i postavljanje" pokriva svaki aspekt dizajna rezervoara za vodu od oluje od dimenzionisanja do instalacije.


Grundfos tehnički članak

Tehnički članak

Dizajnerski saveti za sisteme pumpnih stanica za regulaciju poplava


Grundfos osovinske i pumpe mešovitog protoka

Grundfos KPL i KWM

Osovinske i pumpe mešovitog protoka za rad sa velikom zapreminom vode


kanalizaciono pumpanje

Kanalizaciono pumpanje

Sažet info i teorija za optimizaciju infrastrukture.


Grundfos referance regulacije poplava

Reference regulacije poplava

Grunfos je kompetentan da ponudi pravo rešenje. Pročitajte dokument nekih od naših referenci o regulaciji poplava širom sveta.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Reference
Preporuke

KJI Grundfos – reference za projekte regulacije protoka širom sveta

KJI, kompanija iz Grundfos Grupe, ima neuporedivu istoriju snabdevanja pumpama za regulaciju poplava i rešenjima širom sveta. Odabrali smo nekoliko referentnih projekata da pokažemo skalu uspeha ovih rešenja.

KJI Grundfos uspešno instalira prepumpne stanice na mnogim lokacijama širom sveta, koje idu od novih instalacija u zahtevnim sredinama do projekta zamene i obnavljanja. Ovi projekti imaju uobičajenu optimizaciju upotrebe energije i rada, uštede troškova i zadatak da moraju da se suoče sa izazovima vode od oluje u budućnosti.

Primeri sa uvećanim protocima vode od oluje

U prvoj četvrtini 2010, YCC Grundfos primio je narudžbinu od grada Newport, Rod ajland, Amerika za prepumpnu stanicu vode od oluje sa različitim kapacitetima za promenljive napore i zahtevima protoka za poplavu vode od oluje i zaštite obale okeana.

Grundfos je isporučio:

Savetovalište pre-prodaje

Dizajn prepumpne stanice

Snabdevanje celog paketa pumpne stanice

Nadgledanje instalacije

Puštanje u rad

Grundfos rešenje pumpne stanice:
Grundfos je isporučio KJI pumpama za izvlačenje vode koje mogu da ispune zahteve koji su gore navedeni. Pumpe su potpuno operativne.

Osovinski protok jedinice vlažne jame:
Radni uslovi #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Radni uslovi #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Osovinski protok pumpe KJI KPL-50hp-14T

Osovinski protok pumpe KJI KPL-120hp14T

2 seta pumpi

2 seta betonskih cevi temeljnih ploča od nerđajućeg čelika

Grundfos KJI eMAP moduli senzora

Obnavljanje kanalizacione prepumpne stanice

Sredinom 2010, YCC Grundfos primio je porudžbinu od grada Stritora, ILL., USA za novu kanalizacionu prepumpnu stanicu različitih kapaciteta za promenljive napore i zadatkom da unapredi Stritor opremu za preradu vode.

Lokacija: Streator, ILL.

Datum poručivanja: 2. kvartal 2010.

YCC Grundfos Rep: YCC Chicago Direct Office

Grundfos je isporučio:

Savetovalište pre-prodaje

Dizajn prepumpne stanice

Snabdevanje celog paketa pumpne stanice

Nadgledanje instalacije

Puštanje u rad

Grundfos rešenje pumpne stanice:
Grundfos je isporučio GEF potpoljene pumpe za vlažne jame koje mogu da odgovore gore nevedenim izazovima. Pumpe su potpuno operativne od kraja 2010.

Jedinice za vlažne jame:
Radni uslovi = 2510gpm @ 63’ft TDH

Potpoljene pumpe za vlažne jame:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 seta pumpi

3 seta auto-spojnica, vođice i lanac za podizanje

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li prepumpna stanica štiti grad Yunchun, Južna Koreja, od potencionalno razorne poplave

Potencijalna opasnost od poplave je u Im-Jin Rive visoka, jer je korito reke duboko i brzo teče. Poplave su kasne 1990. usmrtile 128 ljudi a povredile preko 31,000, sa štetom od preko 1 biliona USD.

Grundfos KJI je isporučio:

Savetovanje pre-prodaje

Dizajn potporne pumpne stanice

Isporuka kompletne pumpe i profilnih cevi

Nadgledanje instalacije

Obuka za puštanje u rad i održavanje

Rešenja prepumpne stanice:
Uz pomoć sledećeg kompleta mreže prepumpne stanice, lokalni bujični talas može da se isprazni u Im-Jin reku, kako bi se štitio Junkun.

Model pumpe: 1800KWM850 18T66 - 4jedinice

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Radna tačka: Q 390m3/min na H 9.8

Aplikacija: Voda od oluje

Pumpe imaju duplu zaptivku vratila na nosaču motora. Ako voda uđe u nosač motora preko ulaza kabla, ona neće moći da uđe u motor zbog našeg sistema zaptivki, što znači da može da radi u slučaju opasnosti bez bilo kakvih posledica.

Instaliran je anti kavitacioni konus koji umanjuje vibracije, buku i sprečava kavitaciju.

Obnovljeni pumpni sistem u Čikagu, ILL, USA

Grundfos je isporučio pumpe u Odeljenje za transport u Ilinoisu (IDOT), kao deo obnavljanja prepumpne stanice #27. Naručene Q3 2010 preko YCC, pumpe treba da budu instalirane Q3 2011.

Grundfos je isporučio:

Savetovanje pre-prodaje

Dizajn prepumpne stanice

Snabdevanje celog paketa pumpne stanice

Nadgledanje instalacije

Puštanje u rad (Pumpe koje treba instalirati 3rd Q 2011)

Grundfos rešenje pumpne stanice:
Grundfos snabdeva celim paketom pumpi za obanavljanje i nadogardnju osovinske/pumpne stanice mešovitog protoka za vodu od oluje za IDOT P.S. #27 opremu.

Glavna pumpna jedinica: Radni uslovi = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Potpoljene osovinske/pumpe mešovitog protoka: KJI KWM-540hp-12T41

Kol. (9) setova pumpi

Kol. (8) cevnih profila

Kol. (8) Grundfos KJI eMAP modula senzora

Kol. (8) setovi na kablu za podizanje i kablu za snabdevanje.

Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs