Podzemne vode

Pregled

Pregled

Podzemne vode su poželjan izvor za komunalne sisteme snabdevanja vodom, one nude stabilan izvor baziran na prirodnoj filtraciji kroz zemljane podloge za razliku od zagađene površinske vode i vode iz reka i jezera za vreme sezonskih suša.

Pravilna apstrakcija podzemnih voda je suštinska za obezbeđivanje najvišeg nivoa energetske optimizacije i održivosti, što se zauzvrat ogleda u smanjenim troškovima životnog ciklusa. Optimizacija ovog procesa podrazumeva okupljanje nekoliko oblasti specijalizacije iz oblasti bušotina, kao što su podzemni rezervoari, apstrakcioni bunari, izabrane potapajuće pumpe, sistem cevovoda sirovih voda, kao i kvalitet podzemnih voda.

Grundfos nudi potopljane višestepene SP pumpe za sve vrste bunara. Grundfos SP pumpe predstavljaju umetničko delo hidrauličnog dizajna. Stvoren da stvara optimalnu efikasnost kada su zahtevi visoki, SP pumpe obezbeđuju niske dugoročne troškove i veliku radnu pouzdanost. Osim izdržljive pumpe, dobijate pouzdanost i kontinuirani rad bez problema, sa vrlo dugim servisnim intervalima u poređenju sa drugim rešenjima. Uz vrhunski kvalitet izrade i korišćenje naše dokazane sposobnosti sa hidraulikom, Grundfos pumpe osiguravaju pouzdan rad bez kvara pumpe, i dizajnirane su da izdrže trošenje od peska.

Optimizacija prostora oko bunara je važno pitanje. Tipični problemi na prostoru oko bunara mogu da budu da su pumpe ili prevelike ili premale, da nivo podzemnih voda opada, što zahteva veći napon pumpe, a može biti i problema sa brzinom vode i pritiskom u cevovodu. Ovi problemi mogu da se odraze na efikasnost, povećane troškove i potrebu da se zaštiti nivo podzemne vode.

Grundfos pažljivo nadzire rad na celom prostoru oko bunara i preko povećane efikasnosti postiže uštedu energije sa kratkim periodom isplatljivosti. Iskustvo je pokazalo da se polovina od svih ušteda električne energije koje se mogu napraviti u komunalnom snabdevanju vodom pravi upravo na bušotinama.

Integrisanjem pogona za varijabilnu brzinu i komponenti za zaštitu motora, Grundfos može da ponudi celokupan sistem koji je dizajniran da radi zajedno. Grundfos CUE predstavlja jedan od najobuhvatnijih i najprilagodljivijih raspona spoljnih pogona za variabilnu brzinu za aplikacije koje trenutno postoje na tržištu. Zajedno sa praktičnom MP 204 zaštitom motora, omogućavamo 24-očasovno prećenje i regulaciju svih vitalnih parametara, kao što su rad na suvo ili preopterećenje, kako bi se obezbedila radna stabilnost.

Zajedno sa znanjima iz oblastu upravljanja bušotinama, Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim očekivanjima, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instalacije, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos sporazum o puštanju u rad obezbeđuje ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


SP referentni alat

SP Referentni alat

Inženjerski priručnik za optimalnu SP instalaciju.


water utility brošura

Idite korak u nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Reference, Loosdrecht

Reference, Loosdrecht

Grundfos i Vitens su se udružili da nađu nove načine uštede električne energije pod zemljom.


Reference
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs