Kotolovi sa toplom vodom

Pregled

Pregled

Kotolovi sa toplom vodom

Grundfos jednostepene i višestepene pumpe za kotlove za toplu vodu dostupne su za temperature do 140°C. Sve pumpe mogu da se isporuče sa motorima koji imaju frekventni regulator koji je ili ugrađen ili postavljen na zid (do 22 kW), koji omogućava stalni pritisak i temperaturu u sistemu. Ako kotao zahteva skretnicu kako bi se izbegao termički stres, nudimo visoko pouzdana rešenja pumpi koja će održavati konstantnu temperaturu u kotlu.

Važne napomene

  • S obzirom da su primene skretnice kotla često izložene vrlo visokim temperaturama okoline i tečnosti neophodno je pažljivo dizajnirati pumpu za ovo zahtevno okruženje.
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs