In Situ izdvajanje

Pregled

Pregled

In-situ izdvajanje ili soluciono rudarenje predstavlja proces ponovnog dobijanja minerala kao što je bakar ili uranijum kroz otvore izbušene u formaciji, bez potrebe za konvencionalnim rudarenjem. Grundfos može da isporuči potopljene ili end-suction pumpe koje omogućavaju delotvorno pumpanje sterilnih ili sadržajnih solucija u fomaciji i podržavaju postrojenje za preradu minerala.

Rastvori izdvajanja se razlikuju u skladu sa nalazištem rude, od sveže vode sa depozitima soli i kiselih rastvora sa bakrom i kiselinom ili natrijum karbonat od koga se odvaja uranijum. Ovo postavlja teške zadatke za konstrukciju pumpe, a Grundfos nudi pumpe po porudžbini za in-situ izdvajanje. Asortiman pumpi je dostupan od visoko kvalitetnog čelika ili u nekim slučajevima, titanijuma, sa magnetskim pogonom ili različitim rešenjima za zaptivku vratila. Grundfos pumpna rešenja mogu da rade sa veoma niskim pH vrednostima i sumpornom kiselinom male koncentracije ili velike čak preko 90%.

Naši kompletni sistemi dozirnih pumpi su za velike ili male zapremine i zasnovane su na različitim tehnologijama, Grundfos može da snebdeva i sa elektronskom i elektrohemijskom dodatnom opremom za potpunu kontrolu kao i sa PLC-regulatorima, potpuno automatizovanim sistemima za pripremu suve materije i pouzdano doziranje.

Sa mogućim velikim kolebanjima u zahtevima performansi i višestepenim instaliranim pumpama, dodavanjem pogona promenjive frekvencije doći će do izjednačenja hidrauličkog opterećenja na bunarima i automatskog podešavanje brzine pumpe zahtevima. To omogućava optimalnu isporuku sadržajnih rastvora formacije.

Grundfos zaštita motora je razvijena za pumpe a ne samo za motore i korisiti se zajedno sa interfejs modulom koji omogućava pouzdan nivo regulacije odvodnjavanja kojim se dobija veća zaštita, zbog parametara koji se mere a nisu elekrični uslovi motora. To omogućava stvaranje rutine uključivanja/isključivanja koja ne oštećuje pumpu ili motor i pomaže u sprečavanju iznenadnih zastoja i rizika od zaglavljivanja.

Grundfos pumpna rešenja dopuštaju da uvećate upotrebu reciklirane tehničke vode i umanjite potrošnju sirove vode, kao i minimiziranje ispusta prerađene vode. Ovo smanjuje uticaj rada na lokalnu sredinu, što je jedan od najvažnijih ciljeva današnje moderne rudarske industrije.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs