Lokalne stanice

Pregled

Pregled

U sistemu distribucije vode veoma je važno omogućiti pravu ravnotežu između samostalnih sistema i zona pod pritiskom. Precizno upravljanje zonama pod pritiskom koje nudi Grundfos Hydro MPC asortiman višestepenih sistema za povišenje pritiska koji koristi vertikalne višestepene centrifugalne pumpe (CR) obezbeđuje pouzdanost sistema i minimizuje njegovo naprezanje.

Grundfos serije regulatora nivoa nude veoma pouzdano praćenje i kontrolu do šest pumpi, i mogu da rade zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorima. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Grundfos je razvio asortiman komunikacionih modula i regulatora koji pokrivaju svaku situaciju, od senzora do BUS jedinica za daljinsko upravljanje i softvera po porudžbini, kojima vam obezbeđuje da dobijete podatke i kontrolu kakvu želite. Naši proizvodi su otvorenog protokola, što zači da rade sa sistemom koji Vama odgovara.

Jedinjenja hlora su tradicionalno najčešće korišćena metoda za hemijsku dezinfekciju. Grundfos može da preporuči i snabde vas dezinfekcionim rešenjima zasnovanim na jedinjenjima hlora.

Grundfos može da isporuči kompletan sistem dozirnih pumpi za velike i male zapremine koji su bazirani na različitim tehnologijama flokulacije, dezinfekcije i pH podešavanja. Osim toga, Grundfos ima širok asortiman električne i elektrohemijske dodatne opreme koja nudi potpunu kontrolu vašeg procesa doziranja i dezinfekcije i može lako da bude ugrađena u vaš sistem.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfos ugovori o puštanju u rad obezbeđuju ispravnu instalaciju a servisni ugovori pokrivaju sve eventualnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova i revizija pumpe.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


demand driven distribution

Demand Driven Distribution

Pouzdana i isplatljiva distribucija vode.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs