Mašinske alatke

Pregled

Pregled

Mašinske alatke

Grundfos program visoko efikasnih pumpi nudi nenadmašivu i pouzdanost u različitim primenama mašinskih alata, uključujući:

  • Mlevenje
  • Okretanje
  • Glodanje
  • Bušenje
  • Testerisanje
  • Sečenje žice
  • Električna erozija.

U zavisnosti od specifičnosti primene pumpe mogu da se urade po porudžbini kako bi savršeno odgovorile svakom zahtevu. Grundfos višestepene pumpe mogu da imaju različite dužine i sa tačnim pritskom i protokom potrebnim za različite materijale. Jednako prikladne za vertikalne i horizontalne instalacije, pumpe nude čak i potpunu slobodu u pogledu dizajna. Osim toga, pumpe mogu po želji da imaju ugrađene frekventne regulatore ili napredno E-rešenje za uvećavanje efikasnosti sistema i optimizovanje procesa, koje podrazumeva smanjenje utroška toplote preko tečnosti za rashlađivanje.

Posebno za procese brušenja i mlevenja, impresivan program Grundfos pumpi visokog pritiska uključuje modele koji efikasno rade do 120 bara – što je potrebno za npr. bušenje dubokih jama. Ceo program pumpi koji je namenjen za primenu kod mašinskih alata dostupan je od nerđajućeg čelika kao i livenog gvožđa. Ako je potrebno prilagođavanje kako bi se udovoljilo specifičnim potrebama, pumpe se mogu opremiti sa posebnim rešenjima zaptivanja, sa motorima s integrisanim HAN10Es utikačem, sa motorima za 50/60Hz pogon kao i sa motorima za svaki mogući zahtev napona.

Važne napomene

  • Sve pumpe za industriju mašinskih altki imaju visoko efikasne EFF1 motore.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs