Glavna pumpna stanica

Pregled

Pregled

Pumpne stanice u sistemu transporta otpadne vode dizajnirane su da rade sa neobrađenim kanalizacionom materijalom koji se napajaju ili iz podzemnih gravitacionih cevovoda ili iz mrežnih pumpnih stanica. Glavne pumpne stanice su obično dizajnirane tako da jedna pumpa ili set pumpi može da radi u uslovima normalnog maksimalnog protoka. Mnoge glavne pumpne stanice rade sa pupmnim stanicama koje su suvo instalirane, mada potopljeni pumpni sistemi mogu da ponude prednosti za smanjene troškove rada, poboljšanu pouzdanost i manja infrastrukturna ulaganja. Grundfos može da obezbedi celo pumpno rešenje i za suvu i za potopljenu instalaciju.

Grundfos može da obezbedi pumpne sisteme i pumpna rešenja za pumpne stanice velikih razmera koje mogu da se u potpunosti prilagode, i za postojeće instalacije i sasvim nove projekte, sa svim ventilima, elektronikom i pumpama koje su potpuno dostupne za servisiranje.

Prilikom dizajniranja pumpne stanice, Grundfos eksperti mogu da dodaju i Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaciju koja prikazuje precizni protok tečnosti i grafikon pritiska na bilo kom delu sistema cevi. To znači da smo u mogućnosti simulirati i otkriti probleme protoka u simulaciji i ispraviti ih pre početka izgradnje, izraditi jame pumpe koje dobro funkcionišu pri niskim i visokim protocima, i da se same čiste, smanjujući trošenje i miris kontinuiranim uklanjanjem naslaga i čvrstih čestica.

Grundfos asortiman SE/SL i S pumpi specijalno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu i velike, promenjive kanalizacione protoke a može da se instalira i suvo i potopljeno.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos snabdeva starterima pumpe i spoljnim pogonima promenljive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls za laku regulaciju funkcionalnosti pumpe, osnovnim internet nadgladanjem (Grundfos Remote Management) sa lako upotrebljivim SCADA interfejsom.

Grundfos sistemi za praćenje i kontrolu uključuju plug-and-play komunikacioni interfejs koji radi sa 95% komunikacionih standarda koji su dostupni na tržištu. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova, za optimalni rad.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


kanalizaciono pumpanje

Kanalizaciono pumpanje

Sažet info i teorija za optimizaciju infrastrukture.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs