Micro CHP

Pregled

Pregled

Budućnost grejanja i napajanja strujom
Korišćenjem kombinovanih sistema toplote i energije (CHP) za proizvodnju električne energije i toplotne energije u jednom, integrisanom sistemu predstavlja budući način snabdevanja domaćinstava električnom energijom. Pošto CHP zadržava toplotu koja bi u suprotnom bila izgubljena u odvojenim tradicionalnim sistemima, potpuna efikasnost
ovih integrisani sistema je još veća.

Kompaktne i energetski štedljive IWCs
Mi aktivno radimo sa glavnim OEM učesnicima na Micro CHP tržištu kako bismo razvili optimizovane proizvode sa CHP rad. Veoma kompaktne i energetski štedljive IWC koje daju optimalne performanse i dugovečnost u svim sredinama jedan su od naših glavnih ciljnih područja.

Mi smo spremni za izazov kad god ste i Vi.

Rešenja

Timski rad za budućnost

HVAC OEM je vaš budući partner u razvoju inovativnih Micro CHP rešenja - i iz komercijalne i iz tehničke perspektive:

Komercijalna perspektiva

  • Kompetentan razvojni partner
  • Optimizovana IWC rešenja
  • Niska parazitska potrošnja energije


Tehnička perspektiva

CHP rešenja za:

  • Stirling motore
  • Gasne motore
  • Mikro turbine
  • Ćelije za gorivo

 

 

Uvid
Novosti
Kontakt
Prodaja

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs