Mreža pumpnih stanica

Pregled

Pregled

Mreža pumpnih stanica omogućava sakupljanje i transport otpadne vode do veći pumpnih stanica. Grundfos može da obezbedi i uradi po porudžbini mrežu pumpnih stanica koje će se poklapati sa vašim zahtevima u veličini i dizajnu. Grundfos može da obezbedi sve u jednom, montažno rešenje pumpne stanice sa potpoljenim pumpnim sistemom, senzorima nivoa i regulacionim rešenjima, a tome se mogu dodati i rešenja za doziranje.

Montažna pumpna stanica se isporučuje kao jedinica koja sadrži i pumpe, cevi, ventile, regulatore i servisne uređaje. Montažna jedinica se lako prenosi gde god je potrebno. Kao dodatak, Grundfos može da obezbedi funkciju pumpe koja omogućava zaštitu od vodenog udara i pomaže smanjenju ugrađenog H2S umanjujući vreme njegovog zadržavanja u cevima.

Sistemi za otpadnu vodu uključuju i promenljive zahteve performansi, i vaše pumpno rešenje mora odmah da reaguje čim se dogodi promena ili nezgoda, štiteći vaš sistem od rizika ili vodenog udara, na primer.

Grundfos asortiman SE/SL i S pumpi specijalno je dizajniran za dugotrajnu upotrebu i velike kanalizacione protoke i može da se instalira i suvo i potopljeno, dok je SEG asortiman pumpi sa sekačima idealan za kanalizacione sisteme pod pritiskom i može sa radi kontinuirano i kada je potpuno potopljen. Inovativna Grundfos rešenja, kao što su pumpe za otpadnu vodu sa AutoAdapt funkcijom, pojednostavljuju upravljanje jamom sa pumpom i umanjuju troškove, eliminišući 75% svih servisnih poziva i umanjuju troškove za 50%.

Grundfos serije regulatora nivoa nude veoma pouzdano praćenje i kontrolu do šest pumpi, i mogu da rade zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorima. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Dedicated Controls za pumpne stanice ima ugrađenu funkciju anti-zaglavljivanja. Funkcija “isperi i ukloni” sprečava zaglavljivanje tako što umajuje količinu čestica u kanalizaciji. Funkcija anti-zaglavljivanja reaguje na svaku nepravilnost kako bi sprečila blokadu pumpe, sprečavajući skupe zastoje.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos snabdeva starterima pumpe i spoljnim pogonima promenljive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls za laku regulaciju funkcionalnosti pumpe, osnovnim internet nadgladanjem (Grundfos Remote Management) sa lako upotrebljivim SCADA interfejsom.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova, za optimalni rad.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


kanalizaciono pumpanje

Kanalizaciono pumpanje

Sažet info i teorija za optimizaciju infrastrukture.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Situacije
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs