Drenaža otvorenog okna

Pregled

Pregled

Drenaža otovrenog okna je potrebna da bi se omogućio nesmetani rad rudnika. Siva voda u rudnicima otvorenog okna obično sadrži abrazive kao što je kamenje, glina, sumpor i pH vrednost može da bude veoma niska. Grundfos pumpe za odvodnjavanje su dizajnirane da rade u najtežim okruženjima i mogu da se nađu u primeni u rudnicima i offshore industrijama širom sveta.

Postojana konstrukcija od livenog gvožđa i mali dizajn karakterišu Grundfos DWK program pumpi za odvodnjavanje i ta pumpa je idealna za okna, za privremenu i stalnu instalaciju i nudi performanse pumpe pod velikim pritiskom na koju ne utiče pesak, malo kamenje i drugi abrazivi.

Grundfos može da isporuči pumpe za odvodnjavanje za dugotrajnu upotrebu i velike protoke i može da se instalira i suvo i potopljeno, a dostupne su od visoko kvalitetnog materijala koji je otporan na koroziju za rad u teškim uslovima. Dostupne su pumpe sa osovinskim pogonom montirane na površini, ako nisu ispunjeni zahtevi dubine okna.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs