Organski, hemijski i mešoviti ulaz

Pregled

Pregled

Organski, hemijski i mešoviti ulaz

Grundfos pumpni sistemi su vrlo pogodni za preradu industrijske organske, hemijske i mešovite otpadne vode širom sveta. Bez obzira da li voda potiče od tuševa, toaleta, proizvodnje hrane ili industirjskih procesa proizvodnje, naši impresivni portfolio nudi isprobana i testirana rešenja za dezinfekciju i distribuciju.

Pumpe sa niskim pritiskom prenose otpadnu vodu sa jednog procesa prerade na drugi, dok višestepene pumpe sa visokim pritiskom omogućavaju efikasan proces ispiranja. U predobradi Grundfos nudi široki raspon suvog praška i jedinice tečnih polimera za flokulaciju. Široki asortian mehaničkih i digitalnih dozirnih pumpi je dostupan za doziranje svake moguće hemikalije - čak podrazumeva i dezinfakcioni sistem po principu uključi i radi. Unapređeni sistem hlorid dioksida je dizajniran za posebno precizno doziranje, koje omogućava redukciju potrošnje hemikalija da apsolutnog minimuma. Koji za uzvrat radi mnogo ekonomičnije. Gde se pojavi filtrirana voda od ispiranja, Grundfos može da snabde sistemom membrana za dezinfekciju i čišćenje/antitaloženje.

Rešenja koja se odnose na merenje i ragulaciju mogu da se urade po porudžbini kako bi izašli u susret zahtevima individualnih aplikacija.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs