Pranje pod pritiskom

Pregled

Pregled

Pranje pod pritiskom

Grundfos pumpe su vrlo pogodne za pranje pod pritiskom u industriji i omogućavaju da pumpe mogu da se poruče prema uslovima protoka i pritiska koji se podešava prema individulanim zahtevima.

Jednostepene ili višestepene centrifugalne pumpe rade na temperaturama do 180°C i na pritiscima do 40 bara na dva tipa aplikacija:

  • Box pranje pod pritiskom
  • Tunelsko pranje pod pritiskom

Povrh raspona standardnih pumpi koje su dostupne za pranje pod pritiskom, Gundfos nudi specijalne pumpe koje mogu da rade sa različitim supstancama. Ako voda sadrži ulje, zaptivka vratila mora da bude otporna na specifične tečnosti - dok posebno agresivni deterdženti takođe zahtevaju da materijal pumpe bude dizajniran za ovaj izazov.

Naravno, sve pumpe za pranje pod pritiskom mogu da imaju i dozirnu pumpu koja može precizno da dozira deterdžent i omekšivače.

Važne napomene

  • Ako se pranje pod pritiskom korisiti za različita pranja važno je obezbediti da pumpe budu dizajnirane da rade sa relevantnim deterdžentima u hemikalijama.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs