Periferno odvodnjavanje

Pregled

Pregled

Periferno odvodnjavanje i održavanje stalnog nivoa vode obično uključuje nekoliko bunara instaliranih oko rudnika sa otvorenim oknom. Grundfos može da ponudi fleksibilno i delotvorno rešenje za uklanjanje čiste ili zaprljane vode sa česticama i za podešavanje nivoa vode sa jamama dubine od 30 m do 600 m. Materijal višeg stepena u anti-korozivnoj verziji takođe je dostupan za teške uslove sa niskom pH i hloridima.

Na primer, Grundfos može da isporuči SP pumpe sa praznim komorama koje su pogodne za vaše potrebe danas, a mogu da ponude brzo i delotvorno rešenje kada je potrebna veća dubina i snaga. Fleksibilno crijevo osigurava da se takvim dodacima rukuje lako i bez problema.

Sa mogućim velikim kolebanjima u zahtevima performansi i višestepenim instaliranim pumpama, dodavanjem pogona promenjive frekvencije doći će do izjednačenja hidrauličkog opterećenja na bunarima i automatskog podešavanje brzine pumpe zahtevima. Ovo omogućava optimalno odvodnjavanje oko periferije okna.

Grundfos zaštita motora je razvijena za pumpe a ne samo za motore i korisiti se zajedno sa interfejs modulom koji omogućava pouzdan nivo regulacije odvodnjavanja kojim se dobija veća zaštita, zbog parametara koji se mere a nisu elekrični uslovi motora. To omogućava stvaranje rutine uključivanja/isključivanja koja ne oštećuje pumpu ili motor i pomaže u sprečavanju iznenadnih zastoja i rizika od zaglavljivanja.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs