Farmaceutski servisni sistemi

Pregled

Pregled

Farmaceutski servisni sistemi

Grundfos je pravi lider kada je u pitanju deaktivacija i neutarlizacija otpadne vode pre nego što napusti fabriku. Naš asortiman pumpi delotvorno radi sa svim vrstama otpadne vode, bez obzira na gustinu supstance.

Farmaceutski servisni sistemi mogu da imaju dozirne pumpe koji precizno doziraju hemijske agense potrebne za specijalne postupke prerade.

Osim toga, Grundfos kao dobavljač kompletne linije proizvoda nudi kompletan program pumpi za sve uslužne potrebe u proizvodnji, npr. grijanje, hlađenje, vodosnabdevanje i protivpožarni sistemi. Delotovorno pokrivamo sve nivoe pritiska i protoka - i nudimo podjednake performanse i na čistoj i zaprljanoj strani.

Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs