Klipovi

Pregled

Pregled

Mašinski sistem prskalica, kao što je klipna irigacija, efektivni su za pokrivanje velikih površina. Korišćenje pumpi promenjive brzine i senzora pritiska na klipu automatski podešavaju performanse pumpe koje se poklapaju sa zahtevima na klipu. To obezbeđuje veću ujednačenost irigacije i umajnuje energetske troškove. Regulator pumpe nudi dodatnu prednost u zaštiti pumpe od rada na suvo i prekida u napajanju strujom, pa tako i produžava životni vek pumpe.

Na osnovu očekivanog raspona potrebe za vodom, Grundfos će snabdevati pumpnim sistem koji će isporučivati tačan protok i pritisak za svaku prskalicu duž klipa. Standardna funkcionalnost u našim pogonima promenjive brzine kompenzuju za različite stepene gubitka napora u vodu koji su uzrokovani različitim protokom. To štiti od rizika pucanje cevi, minimizuje gubitke curenja i umanjuje energetske troškove. Ako su krajnji topovi deo slike, naš dizajn će osigurati pravilan pritisak i ujednačenost navodnjavanja celom dužinom klipa.

Kontakt
Prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Servis

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs