Mleko u prahu

Pregled

Pregled

Mleko u prahu

Kada je reč o proizvodnji mleka u prahu, Grundfos asortiman sanitarnih pumpi predstavlja odlično rešenje za svaki korak u procesu. Od prijema mleka do pakovanja, rukuje se vrlo pažljivo i precizno, omogućavajući na taj način da finalni proizvod bude visoko kvalitetan.

Prijem mleka: U većini mlekara mleko se transportuje od rezervoara mleka do rezervoara koji koriste jednostepene centrifugalne pumpe. Ukoliko je potreban viši pritisak, za to je dostupna višestepena pumpa. Kako bi se u potpunosti ispraznio rezervoar za mleko, jednostepena samousisna pumpa koja sama stvara vakum, može biti isporučena.

Prerada mleka: Tokom procesa prerade jednostepene centrifugalne pumpe prenose mleko od jednog rezervoara do sledećeg, dok end-suction pumpa omogućava brzo zagrevanje mleka kako bi se uništile sve bakterije - a ima podjednako brz i sistem za hlađenje. Brza pasterizacija je presudna za očuvanje ukusa mleka.

Proces: Kod proizvodnje mleka u prahu poenta je u produženju roka upotrebe. Mleko se pasterizuje uz pomoć jednostepenih centrifugalnih pumpi i onda se transportuje u zapečaćene rezervoare gde se odvija proces evaporacije. Grundfos višestepene centrifugalne pumpe su dizajnirane da stvaraju visoki pritisak, omogućavajući da mleko ispari do suve materije. Tokom procesa evaporacije lobe pumpa pažljivo radi sa sve gušćom materijom.

Važne napomene

  • Sve Grundfos sanitarne pumpe imaju EHEDG sertifikat. Neki modeli imaju 3A sertifikat.
  • Izaberite SiC/SiC mechaničku zaptivku vratila ako oksidirani dezinfekcioni agensi mogu da izazovu koroziju.
Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs