Pumpni sistemi pod pritiskom

Pregled

Pregled

U oblastima visoke plime, gde je topografija ravna ili gde je pumpanje potrebno, Grundfos može da postavi pumpnu stanicu sa pumpama, senzorima nivoa i Dedicated Controls koji omogućavaju da smanjite prečnik cevi i uvećate brzinu tečnosti u zatvorenim, sistemima cevi pod pritiskom, a sve se upravlja vrlo precizno i efikasno.

SEG AutoAdapt kanalizacioni sekač je primer inovativnog Grundfos rešenja za pumpne sisteme pod pritiskom. Kao dodatak delotvornom sečenju svih materijala u otpadnoj vodi, SEG AutoAdapt olakšava upravljanje jamom sa pumpom i smanjuje troškove, eliminišući 75% svih servisnih poziva i smanjujući troškove instalacije i sastavljanja za 50%.

Grundfos može da obezbedi Grundfos PUST, što je celokupan pumpni sistem pod pritiskom dizajniran za lakši transport i sam se čisti, sa ravnim površinama. Ono što je najvažnije kod tih montažnih pumpnih stanica je lako održavanje i lako servisiranje. Grundfos kanalizacioni sekači koji se koriste za PUST idealni su za kanalizacione sisteme pod pritiskom gde je zahtev za efikasno sečenje kada je potrebno, i Grundfos kanalizacioni sekači su dizajnirani za dugotrajnu upotrebu za potopljeni rad i koncentrovane kanalizacione protoke.

Dedicated Controls za pumpne stanice ima ugrađenu funkciju anti-zaglavljivanja. Funkcija “isperi i ukloni” sprečava zaglavljivanje tako što umajuje količinu čestica u kanalizaciji. Funkcija anti-zaglavljivanja reaguje na svaku nepravilnost kako bi sprečila blokadu pumpe, sprečavajući skupe zastoje.

Sistemi kontrole i praćenja mogu da uvećaju i efikasnost i pouzdanost. Grundfos snabdeva starterima pumpe i spoljnim pogonima promenljive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls za laku regulaciju funkcionalnosti pumpe, osnovnim internet nadgladanjem (Grundfos Remote Management) sa lako upotrebljivim SCADA interfejsom.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova, za optimalni rad.

Preuzimanje

Preuzimanje


kanalizaciono pumpanje

Kanalizaciono pumpanje

Sažet info i teorija za optimizaciju infrastrukture.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs