Procesna voda - Rekreacijska voda

Pregled

Pregled

Procesna voda - Rekreacijska voda

Bazeni, hidromasažni bazeni i vodeni parkovi će svi imati značajne koristi od Grundfos rešenja za obradu vode. Naše jednostepene cirkulacione pumpe efikasno cirkulišu procesnu vodu dok se naš asortiman neuporedivih dozirnih sistema brine da je izvor vode potpuno siguran.

Kontaminacija rekreacijske vode, uzrokovana na primer legionelom, izbegava se pomoću hlor dioksida i hlora, koji se mogu dozirati u obliku gasa, praška ili tečnosti. Grundfos dozirni sistemi savršeno rade sve gorenavedeno i čak dozvoljavaju npr. proizvodnju hlora na licu mesta. Dezinfekciono sredstvo se generiše putem obične soli kao osnovnog materijala, nudeći niz prednosti: Svež hlor je uvek pri ruci, kritično rukovanje hemikalijama se izbegava i dezinfekciona sredstva mogu biti proizvedena upravo prema zahtevima. To čini skladišni prostor i pripadajuće skupe sigurnosne mere opreza nepotrebnim.

Grundfos dozirne pumpe precizno doziraju svaki put za uštedu hemikalija kao i energije - i lako se podešavaju u skladu sa tačnim doziranjem hlora propisanim u vašoj zemlji. Dozirne pumpe se takođe mogu koristiti za doziranje flokulanta u procesu filtracije, kiseline ili alkalanau fazi pH korekcije ili za dodavanje aroma u saunama kako bi se stvorio prijatan miris.

Osim toga, dostupan je ceo asortiman opreme za merenje i analiziranje parametara u rekreacionoj vodi.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs