Obrada/Izdvajanje rude

Pregled

Pregled

Ozdvajanje rude je industrijski rudarski proces koje se koristi za odvajanje dragocenih metala kao što je bakar, cink, kobalt i jedinjenja nikla iz ruda koje se tradicionalno kopaju u rudniku i onda transportuju zbog ispiranja na nepropustivoj podlozi za izdvajanje. Grundfos nudi transferne pumpe, dozirne i hemijske dozirne pumpe, i za izdvajanje ruda, potopljene i end-suction pumpe koje pokrivaju ceo proces.

Odvajanje rude zavisi od naslage rude i mesta odvajanja rude i izdvajanje zadaje teške zadatke konstrukciji pumpe. Asortiman Grundfos pumpi je dostupan od različitih vrsta kvalitetnog nerđajućeg čelika ili titanijuma, i sa magnetskim pogonom ili različitim vrstama rešenja za zaptivke vratila. Osim toga, Grundfos nudi potpuno pumpno rešenje, od potpoljenih do end-suction pumpi za agresivnu vodu koja sadrži hemikalije, kao što su sumporna kiselina i natrijum hlorid, i vodu sa veoma niskim pH vrednostima i sumpornu kiselinu male koncentracije ili visoke koncentracije preko 90%. Dostupno je i rešenje za čist natrijum hidroksid.

Naši kompletni sistemi dozirnih pumpi su za velike ili male zapremine i zasnovane su na različitim tehnologijama, Grundfos može da snebdeva i sa elektronskom i elektrohemijskom dodatnom opremom za potpunu kontrolu kao i sa PLC-regulatorima, potpuno automatizovanim sistemima za pripremu suve materije i pouzdano doziranje.

Grundfos pumpna rešenja dopuštaju da uvećate upotrebu reciklirane tehničke vode i umanjite potrošnju sirove vode, kao i minimiziranje ispusta prerađene vode. Nadalje, proces izdvajanja rude zahteva velike količine vode, i do 90% je reciklirana prateći obradu. Ovo smanjuje uticaj rada na lokalnu sredinu, što je jedan od najvažnijih ciljeva današnje moderne rudarske industrije.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs