Pumpanje iz unutrašnjosti zgrada

Pregled

Pregled

Uklanjanje velikih zapremina kanalizacione i otpade vode iz blokova stanova, hotela, restorana i drugih kompleksa stavljaju striktne zahteve na pumpni sistem. Sa prikupljanjem iznad nivoa zemlje u zatvorenom sistemu, rešenje mora da ponudi lako održavanje, sigurnost i visoku delotvornost odnošenja kanalizacione i otpadne vode do kanalizacinog voda. Grundfos nudi prepumpne stanice koje su dizajnirane da umanje troškove instalacije i rada i da optimizuju radni učinak.

Grundfos prepumpne stanice deo su celokupnog asortimana za uklanjanja otpadnih voda i kanalizacionih produkta. Grundfos Multilift proizvodi nude kompaktan dizajn, trajnost, prilagodljivost i mogućnost da rade sa velikim zapreminama preko jednog ili dva pumpna sistema sa promenljivim kapacitetima rezervoara.

Vaš Multilift pumpni sistem može da kontroliše moguće promene u zahtevima za performansama preko Grundfos serije regulatora nivoa koja nudi visoko pouzdano praćenje i regulaciju šest pumpi i može da radi zajedno sa zaštitom motora i frekventnim regulatorom. Širok program dodatne opreme senzora - kao što su senzori nivoa, protoka i temperature - omogućavaju da imate podatke neophodne za vaš sistem regulacije pumpi.

Grundfos može da obezbedi sisteme za kontrolu i praćenje koji uvećavaju i efikasnost i pouzdanost. Multilift regualtor (LC109) može da bude ugrađen u Building Management System (BMS), osiguravajući važne alarme. Plug-and-play komunikacioni interfejs koji radi sa 95% komunikacionih standarda koji su danas dostupni na tržištu omogućava nadgledanje putem interneta (Grundfos Remote Management), sa lako upotrebljivim SCADA interfejsom.

Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u rad osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih delova, za optimalni rad.

Povezani proizvodi
Preuzimanje

Preuzimanje


kanalizaciona brošura

Kanalizaciono pumpanje

Sažet info i teorija za optimizaciju ifrastrukture.


wu profil

Idite korak nazad...

I pogledajte širu sliku. Grundfos Water Utility brošura.


Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs