Usis sirove vode

Pregled

Pregled

Prvi korak za osiguravanje snabdevanja vodom za rudarske operacije, obradu minerala i uslužne vode povezane sa rudnikom je izvor obradive vode. Bilo da je vaš izvor podzemna voda, površinska voda iz reka ili jezera ili reciklirana, prerađena voda, Grundfos nudi kompletno pumpno rešenje, od potpoljenih do end-suction pumpi i velikih split case pumpi osovinskog protoka.

Održivost izvlačenja vode iz izvora tokom vremena zahteva da je pumpno rešenje jeftino, da nudi nesmetan rad i da je energetski optimizovan. Grundfos ima decenije iskustva u razvoju regulatora i sistema praćenja za pumpna rešenja i proizvodnju sopstvenih motora za pumpe za sve vrste tečnosti i zahteve protoka. Ovo omogućava savršeno poklapanje sa hidraulikom, motorima, elektronikom i svim drugim mehaničkim delovima koji čine obuhvatno pumpno rešenje, omogućavajući najbolju moguću efikasnost.

Pravilan izbor materijala je najvažniji metod prevencije od korozije, obezbeđujući na taj način dugovečnost pumpnih sistema. Grundfos može da obezbedi posebnu ekspertizu koja će izaći u susret vašim objektivnim performansama, od inicijalne identifikacije potreba, do odabira, instaliranja, rada i održavanja pumpnog rešenja. Osim toga, Grundfos kroji ugovore o puštanju u rad i ugovore o servisiranju prema vašim zahtevima, i takođe se mogu dogovoriti kompleti rezervnih delova i preporučeni rezervni delovi na licu mesta.

Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalne servisne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs