Hlađenje

Pregled

Pregled

Hlađenje

Grundfos rashladne pumpe su idealne za rashladna sredstva koja cirkulišu u aplikacijama sa temperaturama nižim od 0°C. Delotvorno, pouzdano i bez odstupanja od podešene temperature.

Dok standardna jednostepena centrifugalna pumpa uspešno radi sa slanom vodom i glikolom, višestepena centrifugalna pumpa je optimizovana posebno za opasnija sredstva i rashladna sredstva koja zahtevaju visok pritisak kao što su ugljen dioksid i amonijak.

Višestepena pumpa može da ima magnetnu spojnicu (MAGdrive) ili zatvorenom motor koji uspešno eliminiše svaki rizik od opasnog curenja i dovodi do savršeno sigurnog rada za životnu sredinu. Osim toga, mogućnost da cirkuliše ugljen dioksid omogućava Grundfos posvećenim pumpama da doprinesu zelenijem svetu. Naročito u zemljama trećeg sveta gde su resursi oskudni ima smisla koristiti prirodno sredstvo za rashlađivanje kao što je ugljen dioksid pre nego proizvoditi skupe sintetičke rashlađivače.

Na vrhu naše opsežne linije visokokvalitetnih pumpi za primarna rashladna sredstva, Grundfos takođe nudi asortiman namenskih pumpi za sekundarna rashladna sredstva, koje besprekorno rade na temperaturama i do -60°C. Naravno, sve rešenja rashlađivanja mogu da se urade po porudžbini da bi se poklapala sa individualnim zahtevima.

Važne napomene

  • Grundfos nudi široki raspon pumpi, koje su u skladu sa ATEX direktivom.
Kontakt
Lokalne prodajne kompanije

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs
Lokalni servisni centri

Telefon

+381 11 225 87 40

Web stranica

http://www.grundfos.rs